5 jazyků lásky: Klíč k lepší komunikaci nejen s našimi dětmi

pět jazyků lásky

Máš někdy pocit, že tvůj partner nebo dítě mluví „španělsky“? Že jim někdy vůbec nerozumíš? Klíčem je rozumět tzv. jazyku lásky. Každý z nás má totiž svůj jedinečný způsob, jak lásku dávat a přijímat. A těchto způsobů je podle Garyho Chapmana, významného rodinného terapeuta a autora bestselleru „Pět jazyků lásky“, celkem 5.

Proč jsou jazyky lásky důležité

Tyto jazyky lásky zahrnují slova ocenění a ujištění, bdělou přítomnost, dárky, skutky/služby a fyzický kontakt. Jazyk lásky se ale od člověka k člověku liší. Porozumění a ovládání jazyka lásky blízké osoby tak může zlepšit a posílit vztahy. A to chceme. 🙂

Pochopení jazyků lásky je důležité i pro to, abychom mohly efektivně komunikovat své city a potřeby. Mohou nám také pomoci porozumět tomu, jak ostatní vyjadřují svou lásku, a také nám umožňují lépe vyhovět jejich potřebám v rámci vztahu.

Jazykem lásky mluvíš i v rodičovství

Jazyky lásky ale také hrají důležitou roli v rodičovství. Mohou ti pomoci lépe rozumět tomu, jak tvé děti vyjadřují svou lásku a jakou formu lásky preferují přijímat. S tímto pochopením pak můžeš lépe reagovat na jejich emocionální potřeby a budovat s nimi hlubší a smysluplnější vztahy.

Jako rodiče se totiž často soustředíme na dávání dětem toho, co nám samotným v dětství chybělo. Je to také ale to, co tvé dítě potřebuje a ocení? Je to to, co bude vnímat jako projev velké lásky k němu? Nebo se to mine účinkem, protože prostě potřebuje ještě něco jiného?

Když se ohlížím zpět, začínám chápat, jaké jazyky lásky byly v naší rodině používány a jak to ovlivnilo můj život. Mým jazykem lásky jsou slova ocenění a ujištění. Kdežto moje maminka má velmi silný jazyk lásky skrze dárky.

Pro ni jsou dárky velmi důležité a sama vidí jako velmi důležité takto lásku projevovat. A upřímně – dlouho jsem nechápala, proč pořád dostávám něco, co vlastně ani moc nepotřebuju a potřebovala bych úplně něco jiného – nedárkového. 🙂

Dnes vím, že to máme každá jinak a respektuju to. Snažím se její obdarovávání vnímat jako její projev velké lásky. A zároveň dávat pozornost tomu, že být obdarována je pro ni také projevem lásky k ní.

Také ve své práci jsem viděla, že porozumění pěti jazykům lásky může být pro mámy mimořádně užitečné. Nejen, že jim to pomáhá lépe rozumět potřebám a emocím svých dětí, ale také jim to pomáhá komunikovat svou lásku efektivněji, což často vede k většímu porozumění a k bližšímu vztahu s dětmi.

V tomto článku se podíváme hlouběji na 5 jazyků lásky, jak je poznat a jak je využívat v našem každodenním životě a také v přístupu k našim dětem. Ať už jsi máma malého dítka nebo teenagera, věřím, že zde najdeš něco, co ti pomůže posílit vztah s tvým dítětem.

Co je 5 jazyků lásky?

Pět jazyků lásky, jak jej definoval Gary Chapman, je souhrnný termín pro pět způsobů, jakými lidé vyjadřují a přijímají lásku. Těmito jazyky jsou:

 • 1
  Slova ocenění a ujištění
  Podpora když je to potřeba, dodání odvahy, slova o lásce.
 • 2
  Bdělá přítomnost
  Pozornost a opravdové naslouchání.
 • 3
  Dárky
  Fyzické i nefyzické, koupené nebo např. vlastnoručně vytvořené, podpora v krizových chvílích.
 • 4
  Skutky/služby
  Činnosti, které pomůžou nebo potěší, např. pomoc s úklidem, udělat kávu pro někoho.
 • 5
  Fyzický kontakt
  Tulení, pusy, i např. letmé pohlazení.

Každý z jazyků lásky má svá specifika a využití v různých situacích a vztazích. Pojďme se na jazyky lásky podívat detailně.

 • 1
  Slova ocenění a ujištění

Slova ocenění a ujištění jsou prvním z 5 jazyků lásky. Tento jazyk je charakterizován verbálním vyjadřováním lásky a ocenění.

Může se jednat o slova chvály, uznání, povzbuzení, poděkování, nebo slova, která vyjadřují spokojenost a lásku. Komplimenty, slova podpory, nebo přijímání a ocenění druhého člověka takového, jaký je, jsou všechny součástí tohoto jazyka.

Lidé s tímto jazykem lásky chtějí slyšet, že jsou milováni a oceněni, a to často a jasně. Pro někoho mohou být nejdůležitější slova „Miluji tě“, zatímco pro jiného mohou mít větší význam slova ocenění jako „Oceňuji, co pro mě děláš“ nebo „Jsi pro mě velmi důležitý/á“.

Toto jsou některé způsoby, jakými můžeme vyjádřit svou lásku a ocenění prostřednictvím slov.

 • 2
  Bdělá přítomnost

Druhým jazykem lásky je bdělá přítomnost. Bdělá přítomnost je čas strávený plným soustředěním na druhou osobu bez rozptylování. Lidé, kteří preferují tento jazyk lásky, se cítí milováni, když s nimi jejich blízcí tráví kvalitní čas.

To může zahrnovat sdílení zážitků či společné aktivity, jako je rozhovor, hraní her, sledování filmu, jídlo, procházky, nebo jen to, že jsou spolu a sdílejí svůj čas. Důležité je, že se jedná o čas, který je věnován druhému člověku, a kde je plná pozornost věnována jemu a momentu, který spolu sdílíte.

Lidé s tímto primárním jazykem lásky chtějí cítit, že jsou pro druhého prioritou, a že jim druhý věnuje svou plnou pozornost.

 • 3
  Dárky

Třetí jazyk lásky, dárky, je způsob, jakým některé osoby vyjadřují a přijímají lásku. Dárky, jakéhokoli druhu nebo hodnoty, jsou chápány jako symboly lásky a péče.

Dárek nemusí být nutně nákladný nebo materiální, může jít o jakoukoli drobnost, která má pro druhou osobu význam, nebo je spojena s nějakým speciálním momentem nebo vzpomínkou. Pro některé lidi může malý ale promyšlený dárek vyjadřovat lásku lépe než tisíc slov.

 • 4
  Skutky/služby

Čtvrtým jazykem lásky jsou skutky/služby. Pro lidi, kteří preferují tento jazyk, jsou nejlepším projevem lásky konkrétní skutky, které ukazují, že druhému člověku na nich záleží.

Mohou to být věci jako vaření, úklid, péče o děti, oprava věcí v domácnosti, nebo jiné aktivity, které ukazují, že někdo myslí na druhého a chce mu ulehčit život. Pro některé lidi je právě tento způsob vyjadřování lásky nejhlubší a nejautentičtější.

 • 5
  Fyzický kontakt

Posledním, pátým jazykem lásky, je fyzický kontakt. Tento jazyk zahrnuje různé formy fyzického kontaktu, jako je objetí, polibky, držení za ruku, pohlazení, masáž nebo třeba i jen být fyzicky blízko u druhého člověka.

Fyzický dotyk může být mocným způsobem, jak vyjádřit lásku a někteří lidé to cítí hlouběji než jakýkoli jiný jazyk lásky. Fyzická blízkost může vést k hlubokému spojení a pohodě.

Jak se liší jazyky lásky mezi lidmi a vztahy?

Jazyky lásky se mohou lišit od člověka k člověku a také v rámci různých vztahů. Každý z nás má svůj preferovaný jazyk lásky, kterým nejlépe komunikuje své city a také nejlépe přijímá lásku od druhých.

To, jaký jazyk lásky preferujeme, může být ovlivněno naší výchovou, osobními zkušenostmi, temperamentem a mnoha dalšími faktory.

Je důležité vědět, že jazyky lásky se mohou v průběhu času měnit.

Například, někdo, kdo v mládí preferoval jazyk lásky slova ocenění a ujištění, může v dospělosti preferovat jazyk lásky bdělá přítomnost nebo skutky/služby.

Je to běžné a odráží to, jak se mění i naše potřeby a priority.

V rámci jednotlivých vztahů se také mohou uplatňovat různé jazyky lásky. Například v partnerských vztazích může být preferovaným jazykem lásky fyzický kontakt, zatímco ve vztahu rodič-dítě může být preferovaným jazykem lásky bdělá přítomnost nebo skutky/služby.

Je důležité porozumět tomu, jaký jazyk lásky preferuje druhý člověk, abychom mohli efektivně komunikovat svou lásku a porozumět jeho potřebám.

Někdy může být výzvou pochopit a mluvit jazykem lásky druhé osoby, zvláště pokud je to jiný jazyk, než který preferujeme my. Nicméně tato snaha o porozumění a komunikaci v jazyku lásky druhého člověka může vést k hlubšímu porozumění a vztahu.

Jak můžeme jako rodiče projevovat lásku k našim dětem skrze 5 jazyků lásky

Rodičovství je plné výzev a jednou z nich je efektivní vyjadřování lásky k našim dětem. Čili tak, aby to i dítě vnímalo jako projev lásky.

Porozumění jazykům lásky a jejich využití v rodičovství může být velmi užitečné a může ti pomoci lépe se spojit s tvými dětmi. Každé dítě je jedinečné a může mít své vlastní preferované jazyky lásky, proto je skvělé poznat, jaký jazyk lásky tvé děti preferují, a používat tento jazyk, abys jim mohla efektivně ukázat, jak moc je miluješ.

Zde je několik způsobů, jak můžeš projevovat lásku k tvým dětem skrze různé jazyky lásky:

 • Dítě preferuje slova ocenění a ujištění
  Můžeš použít slova ocenění a ujištění. To může zahrnovat slova uznání jejich úsilí, slova ocenění za jejich úspěchy, a slova ujištění, když dítě cítí strach nebo nejistotu. Můžeš také používat slova ujištění, abys jim připomněla, jak moc jsou milovány a jak jsou pro tebe důležité.

 • Dítě preferuje bdělou přítomnost
  Kvalitní čas strávený s tvými dětmi je dalším způsobem, jak vyjádřit lásku. To může zahrnovat společné hraní her, čtení knížek, tvoření, nebo jen jednoduché rozhovory. Důležité je být v těchto chvílích plně přítomná a soustředěná na tvé děti a vaše společné aktivity.

 • Dítě preferuje dárky
  Dárky jsou také silným vyjádřením lásky. Nezáleží na velikosti či hodnotě dárku, ale na myšlence a úsilí, které do toho vložíš. Dárky mohou být také nehmotné, jako třeba vytvoření speciálního dne jen pro dítě, nebo překvapení s jeho oblíbenou svačinou.

 • Dítě preferuje skutky/služby
  Skutky lásky a služby jsou dalším silným jazykem lásky, které můžeš použít k vyjádření tvé lásky k dětem. To může zahrnovat trpělivou pomoc s domácími úkoly, vaření jejich oblíbených jídel, nebo jen jednoduché věci, jako je připravení jejich oblíbené svačiny.

 • Dítě preferuje fyzický kontakt
  Fyzický kontakt, jako je objetí, držení za ruku, nebo pohlazení po vlasech, je také důležitým jazykem lásky, který můžeš využít k vyjádření tvé lásky k dětem. Fyzický kontakt může být velmi uklidňující a může pomoci vytvořit silné emoční pouto mezi tebou a tvými dětmi.

4 největší výzvy při komunikaci lásky v různých jazycích lásky

Přestože jazyky lásky jsou silným nástrojem pro vyjádření lásky k našim dětem, mohou přinést i určité výzvy.

1. Rozpoznání preferovaného jazyka lásky dítěte

Jednou z výzev může být rozpoznání, jaký jazyk lásky tvé dítě preferuje. Některé děti mohou mít jasně definovaný preferovaný jazyk lásky, zatímco jiné mohou preferovat více jazyků lásky.

Může tak být těžké určit, jaký jazyk lásky tvé dítě preferuje, zvláště pokud je ještě malé a nemůže to vyjádřit slovy. Pozorování tvého dítěte a jeho reakcí na různé projevy lásky ti může v tomto směru pomoci.

2. Komunikace v jazyce lásky, který ti není přirozený

Další výzvou může být komunikace v jazyce lásky, který ti není přirozený. Například, pokud je tvůj preferovaný jazyk lásky slova ocenění a ujištění, může být pro tebe těžké vyjádřit lásku prostřednictvím fyzického kontaktu, pokud je to preferovaný jazyk lásky tvého dítěte.

Může tak být potřeba, aby ses naučila komunikovat v jazyce lásky, který je pro tebe nový nebo nepřirozený.

3. Vyvážení různých jazyků lásky

Pokud máš více dětí s různými preferovanými jazyky lásky, může být výzvou vyvážit a uspokojit potřeby všech tvých dětí. Může být těžké najít čas a energii na to, abys komunikovala v různých jazycích lásky a zároveň se postarala o své vlastní potřeby.

4. Komunikace lásky v obtížných chvílích

Komunikace lásky může být také výzvou v obtížných chvílích, jako jsou konflikty nebo stresující situace. V těchto chvílích může být těžké zachovat klid a trpělivost a komunikovat lásku efektivně.

Jak identifikovat primární jazyk lásky tvých dětí?

Identifikace primárního jazyka lásky tvých dětí je klíčová pro to, abys mohla vyjádřit svou lásku způsobem, který je pro ně nejvýznamnější. Když vyjadřujeme lásku jazykem, kterému naše děti nejlépe rozumí, mohou se cítit více milovány a pochopeny.

Jak ale můžeš určit, jaký jazyk lásky tvé dítě preferuje?

 • Pozorování chování dítěte
  Jedním ze způsobů, jak zjistit, jaký jazyk lásky tvé dítě preferuje, je pozorování jeho chování. Na co se soustředí, když si hraje? Jak se chová, když je smutné nebo naštvané? Jakou formu komunikace nejčastěji používá? Tato pozorování ti mohou poskytnout cenné náznaky.
 • Poslech dítěte
  Dalším způsobem, jak určit preferovaný jazyk lásky tvého dítěte, je naslouchat tomu, co říká. Jaké slova nebo fráze často používá, když vyjadřuje své pocity? Jak popisuje své zážitky? Co říká, když mluví o lásce nebo náklonnosti? Poslech může být mocným nástrojem.
 • Diskuse o jazycích lásky
  Pokud je tvé dítě dostatečně staré, můžeš si s ním otevřeně povídat o jazycích lásky. Můžeš mu vysvětlit, co jazyky lásky jsou, a pak se ho zeptat, jaký z nich se mu nejvíce líbí nebo který mu nejvíce vyhovuje. Tato diskuse může být velmi obohacující a může ti poskytnout přímé informace o preferenčním jazyku lásky tvého dítěte.

Jak pracovat s 5 jazyky lásky, abychom lépe komunikovali s našimi dětmi

Jakmile identifikuješ primární jazyk lásky tvého dítěte, můžeš s ním začít aktivně pracovat v komunikaci s ním. Práce s jazyky lásky může sice vyžadovat úsilí a praxi, ale odměnou mohou být skvělé výsledky.

Když se totiž naučíme komunikovat lásku způsobem, který naše děti nejlépe rozumí, můžeme s nimi vytvořit hlubší a smysluplnější vztahy. V konečném důsledku nám to tak může pomoci být spokojenějšími rodiči a pomoci našim dětem cítit se více milovány a pochopeny.

Zde jsou některé strategie, které ti mohou při práci s jazyky lásky pomoci:

 • 1
  Aktivní používání preferovaného jazyka lásky

Nejdůležitějším krokem je začít aktivně používat preferovaný jazyk lásky tvého dítěte.

To může znamenat, že si uděláš čas na kvalitní společně strávený čas, pokud je to primární jazyk lásky tvého dítěte. Nebo to může znamenat, že častěji využiješ slova ocenění a ujištění, pokud je to preferovaný jazyk tvého dítěte.

Může to ze začátku trvat a bude potřeba na to aktivně myslet, ale s časem se z toho stane automatický zvyk.

 • 2
  Učení se novým způsobům vyjádření lásky

Pokud je preferovaný jazyk lásky tvého dítěte něco, co ti není přirozené, můžeš se pokusit naučit se novým způsobům vyjadřování lásky.

To může znamenat naučit se novým slovům ocenění, pokud je to preferovaný jazyk tvého dítěte, nebo hledání nových způsobů, jak vyjádřit lásku prostřednictvím skutků a služeb.

 • 3
  Uvědomění si a respektování různosti

Je důležité přijmout, že každé dítě je jedinečné a může mít odlišný jazyk lásky. Toto uvědomění může pomoci respektovat různosti mezi našimi dětmi a mezi námi a našimi dětmi.

Můžeš se snažit respektovat a ocenit způsoby, jakými tvé dítě vyjadřuje lásku, i když se liší od tvých vlastních preferencí.

 • 4
  Flexibilita a přizpůsobení

Když pracujeme s jazyky lásky, je důležité být flexibilní a schopni se přizpůsobit. Možná zjistíš, že tvé dítě preferuje jeden jazyk lásky v určitém věku a jiný v jiném věku.

Nebo možná zjistíš, že tvé dítě preferuje různé jazyky lásky v různých situacích. Být otevřená a připravená se přizpůsobit může být klíčem k úspěšné komunikaci lásky.

 • 5
  Praxe a experimenty

Praktické využití jazyků lásky je jedním z nejlepších způsobů, jak se je naučit. Experimentuj s různými způsoby vyjadřování lásky a sleduj, jak na to reagují děti a lidé kolem tebe.

 • 6
  Trpělivost a laskavost sama k sobě

Učení se novým dovednostem vyžaduje čas a trpělivost. Buď laskavá k sobě v tomto procesu a pamatuj, že každý krok vpřed je úspěch.

10 nejdůležitějších myšlenek z knihy „Pět jazyků lásky“

Knihu Pět jazyků lásky určitě doporučuji k přečtení. A jako ochutnávku ti tu dám 10 nejdůležitějších myšlenek z knihy:

 • 1
  Garry Chapman identifikoval pět základních jazyků lásky, které lidé používají k vyjádření a přijímání lásky: slova uznání, kvalitní čas, přijímání darů, služby a fyzický kontakt.
 • 2
  Ne všichni z nás mluvíme stejným ‚jazykem lásky‘. Můžeme mít primární jazyk lásky, který nejlépe vyjadřuje naše hluboké emoční potřeby.
 • 3
  Můžeme mít různé jazyky lásky v různých fázích našeho života a v různých vztazích.
 • 4
  Pokud nerozumíme jazyku lásky našeho partnera, může to vést k nedorozuměním a konfliktům.
 • 5
  Pět jazyků lásky je nejen pro romantické vztahy, ale může být také použito k posílení vztahů s našimi dětmi, přáteli, kolegy a dalšími.
 • 6
  Identifikace našeho vlastního jazyka lásky a jazyka lásky našeho partnera může vést k hlubšímu porozumění a blízkosti ve vztahu.
 • 7
  Chapman říká, že nejdůležitější je, abychom nedávali to, co chceme my, ale to, co chce a potřebuje náš partner.
 • 8
  Kniha upozorňuje na důležitost konzistence a stálosti při vyjadřování lásky ve vybraném jazyce lásky.
 • 9
  Chapman zdůrazňuje, že všechny jazyky lásky vyžadují nějakou formu sebeobětování, ať už je to čas, peníze nebo úsilí.
 • 10
  Pět jazyků lásky nám může pomoci zlepšit nejen naše vztahy, ale také naše sebepojetí a sebevědomí.

Zaujaly tě Jazyky lásky?

Pokud tě toto téma zaujalo, můžeš se podívat i na několik dalších knih a autorů, kteří se jazykům lásky věnují z jiného úhlu pohledu:

Pět jazyků lásky a děti (Dr. Ross Campbell, Gary Chapman)

Dr. Campbell je profesorem na katedře pediatrie a psychiatrie. Pořádá úspěšně přednášky o výchově dětí a vztazích rodičů s dětmi. Jeho kniha „Pět jazyků lásky a děti“ byla napsána ve spolupráci s Gary Chapmanem a zaměřuje se na aplikaci 5 jazyků lásky na výchovu dětí.

Láska na míru (Dr. Harville Hendrix)

Dr. Hendrix je klinický psycholog a autor knihy „Láska na míru“, která také hovoří o důležitosti porozumění a vyjadřování lásky v našich vztazích.

Sedm principů pro úspěšné manželství (Dr. John Gottman)

Dr. Gottman je světově uznávaný psycholog a výzkumník v oblasti manželských vztahů. Je autorem několika knih včetně „Sedm principů pro úspěšné manželství“, kde také hovoří o důležitosti komunikace a porozumění jazykům lásky v manželských vztazích.

Držme se pevně (Dr. Sue Johnson)

Dr. Johnson je klinická psycholožka a zakladatelka Emotionally Focused Therapy (EFT). Její práce se zaměřuje na význam emocí a připojení v našich vztazích. Je autorkou několika knih, včetně „Držme se pevně“, kde také diskutuje o jazycích lásky.

5 jazyků lásky může obohatit naše životy

Pět jazyků lásky může obohatit naše životy mnoha způsoby. Je to mocný nástroj, který nám může pomoci lépe porozumět svým vlastním potřebám a potřebám nejen našich dětí.

Toto porozumění nám může pomoci lépe komunikovat a vyjádřit své pocity. Může nám také pomoci lépe rozumět pocitům našich dětí a partnerů.

Když se naučíme rozpoznat a respektovat různé jazyky lásky, můžeme vytvořit hlubší a smysluplnější vztahy a podporovat zdravý emoční růst a rozvoj našich dětí.

Chapman ve své knize mluví i o tzv. naplnění nádoby lásky. Jde o to, že čím více budeme projevovat náklonnost relevantním jazykem lásky pro toho konkrétního člověka, tím víc se bude ten člověk cítit milován, bude ochotněji spolupracovat a i lehčeji přejde období, kdy tato jeho potřeba naplněná není.

Ať už jsi rodič, partnerka, kamarádka nebo jakákoli jiná role, kterou v životě zastáváš, jazyky lásky mohou hrát klíčovou roli v tom, jak se cítíš a jak se chováš vůči ostatním.

Učení se těmto jazykům lásky a jejich používání v tvém životě může přinést pozitivní změny, které mohou ovlivnit nejen tebe, ale i lidi kolem tebe. Tak začni už dnes – objev svůj jazyk lásky a začni ho používat k vytváření silnějších a smysluplnějších vztahů. A dej mi do komentáře vědět, jaký je ten tvůj jazyk lásky. ❤️

Jsem certifikovaný praktik metod Emoční kód, Body Code a Belief Code. Pomáhám lidem osvobodit se od tíhy starých emocí, dosáhnout rovnováhy v těle a změnit nežádoucí podvědomé vzorce tak, aby žili více v lehkosti a radosti. Jsem také zakladatelkou projektu Sebe-vědomá máma. Můj příběh si přečtěte zde. >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů