Emoční kód | Body Code | Belief Code

informace o sezení

Obecné informace o sezení

 • Forma sezení
  Sezení probíhá offline ve formě "emailových" sezení, kdy s výslovným souhlasem klienta provedu sezení bez jeho přítomnosti / offline a report zašlu emailem. Výhodou je, že to klienta nijak nebrzdí od jeho běžného fungování. Sezení jsou zcela důvěrná.
 • Integrace po sezení
  Přibližně u 30 % sezení může uvolnění dysbalancí vyústit ve „zpracování“, kdy se mohou objevit dozvuky emocí nebo jiných uvolněných energií, dočasný fyzický či emocionální diskomfort. Toto „zpracování“, které trvá obvykle 2-3 dny, je přirozenou součástí znovuzískání energetické rovnováhy.
 • Další kroky po sezení
  Během sezení může dát podvědomí návrh k externí dopomoci z oblasti výživy, bylin, esenciálních olejů, jiných podpůrných metod jako homeopatie, Bachovy esence, práce s tělem (reflexologie, kranio-sakrální terapie, masáže,...), či další druhy energetického léčení (TČM, Reiki, ...). Prosím berte to jako informaci, kterou je vhodné vždy konzultovat s odborníkem v dané oblasti.
 • Množství sezení
  Někteří klienti pociťují zlepšení ihned po sezení. Často je však potřeba jít víc do hloubky a chce to systematickou práci - záleží na řešeném problému, situaci a vnitřním nastavení klienta. S oblibou říkám, že zázraky se většinou nedějí ani po jednom prášku ani po jedné kuličce homeopatik. Další sezení je optimální udělat nejdříve za 5 dní (Emoční kód, Body Cod) nebo nejdříve za 7 dní (Belief Code) - jednak je potřeba čas na integraci a regeneraci po posledním sezení, a také může v mezičase tělo samo procesovat další dysbalance.

Průběh sezení

 • 1
  Formulace problému
  Formulace toho, co budeme řešit - konkrétní problém, cíl, obecně životní situace nebo tzv. "body's preference". Pokud je vícero témat k řešení, můžeme otestovat, které téma má dle těla prioritu.
 • 2
  Podvědomí komunikuje skrze svalový test
  Na sezení používám "testování svalového napětí prostředníka", kdy prostředníkem jsem v tomto případě já. Zde se využívá principu, který je běžný např. v technice Rodinných konstelací (čili tzv. se "nacítím" na klienta). Testování vychází z toho, že při záporné odpovědi/pocitu/nepravdě dojde k mírnému poklesu svalového napětí. Testuju většinou na svalech rukou. Často používám místo svalového testu kyvadlo - kyvadlo neovládá žádná "neviditelná síla" =) ale jen a pouze jemné nevědomé pohyby mé ruky (čili se jedná o ekvivalent ke svalovému testu).
 • 3
  Nalezení dysbalancí
  Pro rychlé nalezení dysbalací pracuji s aplikací Body Code (aplikace od zakladatele této metody vyvinutá pro snadnější práci se s velice komplexním systémem Body Code, aplikace čítá cca 1 000 stránek, v této aplikaci je i téměř 2 000 přesvědčení, které se využívají při práci s Belief Code). U dysbalance se mohou vyskytovat i další asociované dysbalance, protože v našem těle je vše se vším propojeno. Někdy nalezené dysbalance korespondují s řešeným problémem a někdy s ním zdánlivě vůbec nesouvisí. Platí, že díky provázanosti v těle "cokoli může způsobit cokoli".
 • 4
  Dysbalance - detaily
  Aby tělo mohlo dysbalanci uvolnit, je někdy potřeba přinést do vědomí detaily. Jedná se např. o věk, kdy dysbalance vznikla, umístění energie dysbalance v těle. Ve většině případů není nutno tyto detaily znát. Na přání klienta můžeme pátrat po detailech jednotlivých dysbalancí, je to ovšem na úkor množství odstraněných dysbalancí ve vymezeném čase sezení - záleží na preferenci klienta.
 • 5
  Odstranění dysbalancí
  Jednotlivé dysbalance a asociované dysbalance uvolním záměrem zesíleným působením magnetické energie na hlavní meridián (ten začíná na horním rtu a vede přes střed povrchu hlavy, po páteři až ke kostrči). Magnetem budu přejíždět po části hlavního meridiánu na hlavě.
 • 6
  Report
  V průběhu sezení zapisuji jaké dysbalance jsem našla a odstranila. Výsledný report je pak k dispozici klientovi (posílám na email). Většina pojmů v je angličtině - posílám detailní vysvětlení jednotlivých dysbalancí, které je v češtině. Po sezení jsem k dispozici pro dotazy skrze email.

Jako certifikovaný praktik metod Emoční kód, Body Code a Belief Code Vám ráda poskytnu podporu pro posun ve Vašem životě a podporu pro práci s Vašimi emocemi, tělem i podvědomými vzorci

S láskou, Lenka


Emoční kód | Body Code | Belief Code

Prohlášení o zdravotní odpovědnosti

Metody energetického léčení Emoční kód, Body Code a Belief Code, jak je učí Dr. Bradley Nelson (dále jen „tyto metody“) a jak je praktikuje Lenka Szásziová (certifikovaný praktik metod Emoční kód, Body Code, a Belief Code), se snaží identifikovat a odstranit skryté dysbalance uvolněním energetické nerovnováhy v různých oblastech (emoce, energie, podvědomá přesvědčení, systémy těla, patogeny, struktury těla, toxicita, výživa, podvědomá přesvědčení). Tyto metody energetického léčení podporují vnitřní harmonii a rovnováhu, zmírňují stres a podporují přirozenou schopnost těla se léčit. Energetické léčení, jako jsou tyto metody, jsou široce uznáváné jako cenný a účinný doplněk konvenční lékařské péče. Náprava jakékoli energetické nerovnováhy pomocí těchto metod nenahrazuje lékařskou péči.

Informace poskytnuté na sezení nejsou míněny jako lékařská rada a neměly by být používány pro lékařskou diagnostiku nebo léčbu. Přijaté informace nejsou určeny k vytvoření žádného vztahu mezi praktikem a pacientem, neměly by být použity jako náhrada za konzultaci s poskytovatelem zdravotní péče, nejsou určeny k tomu, aby nahradily jakékoli lékařské ošetření nařízené kterýmkoli lékařem, ani žádnou jinou lékařskou péči, kterou jste obdrželi od lékaře jako doporučenou. Tato metoda nenahrazuje žádné odborné psychoterapeutické nebo poradenské sezení při léčbě jakýchkoli problémů nebo poruch duševního zdraví.

Pokud certifikovaný praktik metod Emoční kód, Body Code a Belief Code - Lenka Szásziová dá jakékoli návrhy týkající se suplementace jakéhokoli druhu (jako jsou vitamíny, minerály, byliny nebo doporučení na pomoc jinou metodou jako např. Bachovy esence, homeopatie apod.), používejte je pouze z vlasní vůle a na vlastní zodpovědnost. Před použitím jakéhokoli navrhovaného suplementu či terapie konzultujte s odborníkem v dané oblasti. Sezení mezi Vámi a praktikem jsou zcela důvěrná.