BODY CODE:

informace o sezení

Obecné informace o sezení metody Body Code

 • Forma sezení
  Sezení probíhá ve formě videohovoru přes aplikaci Zoom a trvá cca 25 min. S ohledem na aktuálně limitovaný počet míst online sezení nabízím rovněž možnost "emailových" sezení, kdy s výslovným souhlasem klienta provedu sezení bez jeho přítomnosti / offline a report zašlu emailem (doporučuji však první sezení online, ať se klient seznámí s procesem sezení). Sezení jsou zcela důvěrná.
 • Integrace po sezení
  Přibližně u 20 % sezení může uvolnění dysbalancí vyústit ve „zpracování“, kdy se mohou objevit dozvuky emocí nebo jiných uvolněných energií, dočasný fyzický či emocionální diskomfort. Toto „zpracování“, které trvá obvykle 2-3 dny, je přirozenou součástí znovuzískání energetické rovnováhy.
 • Další kroky po sezení
  Během sezení může dát podvědomí návrh k externí dopomoci z oblasti výživy, bylin, esenciálních olejů, jiných podpůrných metod jako homeopatie, Bachovy esence, práce s tělem (reflexologie, kranio-sakrální terapie, masáže,...), či další druhy energetického léčení (TČM, Reiki, ...). Prosím ber to jako informaci, kterou je vhodné vždy konzultovat s odborníkem v dané oblasti.
 • Množství sezení
  Někteří klienti pociťují zlepšení ihned po sezení. Často je však potřeba jít víc do hloubky a chce to systematickou práci - záleží na řešeném problému, situaci a vnitřním nastavení klienta. S oblibou říkám, že zázraky se většinou nedějí ani po jednom prášku ani po jedné kuličce homeopatik. Další sezení je optimální udělat nejdříve za 5 dní - jednak je potřeba čas na integraci a regeneraci po posledním sezení, a také může v mezičase tělo samo procesovat další dysbalance.

Průběh sezení metody Body Code

 • 1
  Formulace problému
  Formulace toho, co budeme řešit - konkrétní problém, cíl, obecně životní situace nebo tzv. "body's preference". Pokud je vícero témat k řešení, můžeme otestovat, které téma má dle těla prioritu.
 • 2
  Podvědomí komunikuje skrze svalový test
  Na sezení používám "testování svalového napětí prostředníka", kdy prostředníkem jsem v tomto případě já. Zde se využívá principu, který je běžný např. v technice Rodinných konstelací (čili tzv. se "nacítím" na klienta). Testování vychází z toho, že při záporné odpovědi/pocitu/nepravdě dojde k mírnému poklesu svalového napětí. Testuju většinou na svalech rukou. Často používám místo svalového testu kyvadlo - kyvadlo neovládá žádná "neviditelná síla" =) ale jen a pouze jemné nevědomé pohyby mé ruky (čili se jedná o ekvivalent ke svalovému testu).
 • 3
  Nalezení dysbalancí
  Pro rychlé nalezení dysbalací pracuji s aplikací Body Code (aplikace od zakladatele této metody vyvinutá pro snadnější práci se s velice komplexním systémem Body Code, aplikace čítá cca 1 000 stránek). U dysbalance se mohou vyskytovat i další asociované dysbalance, protože v našem těle je vše se vším propojeno. Někdy nalezené dysbalance korespondují s řešeným problémem a někdy s ním zdánlivě vůbec nesouvisí. Platí, že díky provázanosti v těle "cokoli může způsobit cokoli". Během sezení se může klient kdykoli zeptat.
 • 4
  Dysbalance - detaily
  Aby tělo mohlo dysbalanci uvolnit, je někdy potřeba přinést do vědomí detaily. Jedná se např. o věk, kdy dysbalance vznikla, situace (není nutno sdělovat, stačí si situaci vybavit), umístění energie dysbalance v těle. Ve většině případů není nutno tyto detaily znát. Na přání klienta můžeme pátrat po detailech jednotlivých dysbalancí, je to ovšem na úkor množství odstraněných dysbalancí ve vymezeném čase sezení - záleží na preferenci klienta.
 • 5
  Odstranění dysbalancí
  Jednotlivé dysbalance a asociované dysbalance uvolním záměrem zesíleným působením magnetické energie na hlavní meridián (ten začíná na horním rtu a vede přes střed povrchu hlavy, po páteři až ke kostrči). Magnetem budu přejíždět po části hlavního meridiánu na hlavě.
 • 6
  Report
  V průběhu sezení zapisuji jaké dysbalance jsme našli a odstranili. Výsledný report je pak k dispozici klientovi (posílám na email). Většina pojmů v je angličtině - posílám detailní vysvětlení jednotlivých dysbalancí, které je v češtině.

Ráda Ti poskytnu pomocí metody Body Code podporu pro posun ve Tvém životě a podporu pro práci s Tvými emocemi a tělem. 

S láskou, Lenka


Body Code -  Prohlášení o zdravotní odpovědnosti

Body Code, jak jej učí Dr. Bradley Nelson (dále jen „tato metoda“) a jak jej praktikuje Lenka Szásziová - certifikovaný praktik Body Code, se snaží identifikovat a odstranit skryté dysbalance uvolněním energetické nerovnováhy v různých oblastech (emoce, energie, systémy těla, patogeny, struktury těla, toxicita a výživa). Tato metoda energetického léčení podporuje vnitřní harmonii a rovnováhu, zmírňuje stres a podporuje přirozenou schopnost těla se léčit. Energetické léčení, jako je tato metoda, je široce uznáváno jako cenný a účinný doplněk konvenční lékařské péče. Náprava jakékoli energetické nerovnováhy pomocí této metody nenahrazuje lékařskou péči.

Informace poskytnuté na sezení nejsou míněny jako lékařská rada a neměly by být používány pro lékařskou diagnostiku nebo léčbu. Přijaté informace nejsou určeny k vytvoření žádného vztahu mezi praktikem a pacientem, neměly by být použity jako náhrada za konzultaci s poskytovatelem zdravotní péče, nejsou určeny k tomu, aby nahradily jakékoli lékařské ošetření nařízené kterýmkoli lékařem, ani žádnou jinou lékařskou péči, kterou jste obdrželi od lékaře jako doporučenou. Tato metoda nenahrazuje žádné odborné psychoterapeutické nebo poradenské sezení při léčbě jakýchkoli problémů nebo poruch duševního zdraví.

Pokud certifikovaný praktik Body Code - Lenka Szásziová dá jakékoli návrhy týkající se suplementace jakéhokoli druhu (jako jsou vitamíny, minerály, byliny nebo doporučení na pomoc jinou metodou jako např. Bachovy esence, Homeopatie apod.), používejte je pouze z vlasní vůle a na vlastní zodpovědnost. Před použitím jakéhokoli navrhovaného suplementu či terapie konzultujte s odborníkem v dané oblasti. Sezení mezi Vámi a praktikem jsou zcela důvěrná.