Zeď kolem srdce: Jak se jí zbavit pomocí metody Emoční kód

Emoční kód - zeď kolem srdce

Zeď kolem srdce je metaforický výraz používaný v metodě Emoční kód, který popisuje akumulaci negativních uvězněných emocí kolem jednoho z nejvíce zranitelných míst našeho bytí – našeho srdce. Tyto emoce jsou v podstatě energetické blokády, které se vytvořily v důsledku emočních zranění, stresu nebo traumatu.

Vznikají jako obranný mechanismus, který má za úkol nás chránit před dalším emočním zraněním. Ale s časem začíná více škodit než pomáhat, protože tato zeď může výrazně ovlivnit naše mezilidské vztahy, schopnost prožívat radost a dokonce i naše fyzické zdraví.

Najednou začala mít větší radost ze života…

Představa zdi kolem srdce může znít abstraktně, ale její dopady jsou velmi konkrétní a hmatatelné. Lidé, kteří s touto bariérou žijí (a je jich na světě většina), mohou mít potíže cítit se plně propojeni s ostatními, mohou se cítit emocionálně omezeni nebo mohou ztrácet naději v nalezení pravé lásky a hlubokého přátelství.

Mnohdy si ani neuvědomují, že příčinou jejich problémů může být právě zeď kolem srdce. Jako třeba případ Veroniky a její malé dcerky, která se zdála být často mrzutá a nespokojená.

Veronika za mnou přišla, protože její dcerka velmi špatně spala. Při sezeních jsem zjistila, že její dcera má zeď kolem srdce. Postupovala jsem podle metodiky Emočního kódu a uvolňovala jsem uvězněné emoce, které tvořily onu zeď kolem srdce malé holčičky.

Po několika sezeních bylo hotovo – zeď kolem srdce byla odstraněna a Veronika pozorovala pozoruhodnou proměnu. Její dcerka se začala více usmívat, projevovala větší radost ze života a její protivné chování se výrazně zmenšilo.

Veronika byla svědkem toho, co sama popisovala těmito slovy:

Je to zázrak, jsem tak vděčná, radují se s ní.

Veroničin příběh je příkladem síly Emočního kódu a jeho schopnosti transformovat nejen jednotlivé osoby, ale celé rodiny. Je to svědectví o tom, jak uvolnění zdi kolem srdce může otevřít dveře k lepšímu emočnímu zdraví a větší radosti ze života.

Jak zeď kolem srdce vzniká a jak ji identifikovat

Některé zážitky v našem životě mohou být natolik intenzivní, že náš podvědomý systém vytvoří jakousi ochrannou bariéru, aby nás ochránil před další bolestí – a tou bariérou je zeď kolem srdce.

Zeď kolem srdce je složena z takzvaných „uvězněných emocí“, což jsou emoce, které nebyly v pravý čas prožity a uvolněny. Tyto uvězněné emoce se pak energeticky ukládají do těla. Mohou se také kumulovat kolem srdce a vytvořit tak právě zeď kolem srdce.

Metoda Emoční kód poskytuje strukturovaný způsob, jak tyto uvězněné emoce identifikovat a uvolnit. Používá jednoduchý, avšak hluboký proces, který zahrnuje práci se svalovým testem, specifické dotazy a magnetickou terapii.

Identifikace zdi kolem srdce může být výzvou, protože se nejedná o fyzickou strukturu, kterou bychom mohli vidět nebo hmatat. Praktici Emočního kódu používají k detekci přítomnosti zdi kolem srdce u klienta svalové testování.

Některé běžné známky, které mohou naznačovat existenci zdi kolem srdce, zahrnují:

 • Obtíže s navazováním hlubokých a smysluplných vztahů.
 • Pocity izolace a osamělosti, i když je osoba obklopena ostatními.
 • Pocit emocionálního odstupu nebo necitlivosti, jako by byly emoce „vypnuté“ nebo „ztlumené“.
 • Přetrvávající smutek nebo melancholie bez zjevného důvodu.
 • Pocit, že se člověk musí neustále bránit nebo chránit.

Emocionální, fyzické a spirituální dopady zdi kolem srdce

Zeď kolem srdce má komplexní dopad na celou osobnost člověka a ovlivňuje mnoho aspektů jeho života. Emocionální, fyzické a spirituální implikace této energetické bariéry jsou propojeny a vzájemně se ovlivňují, což může vést k řadě problémů.

Emocionální dopady

Zeď kolem srdce může značně ovlivnit schopnost člověka prožívat a vyjadřovat emoce. Lidé s tímto typem energetické bariéry často zjišťují, že mají potíže cítit radost, lásku nebo nadšení v takové míře, jak by sami chtěli.

Mohou se cítit odříznutí od svých emocí, což vede k pocitu izolace a osamělosti. Tento stav může způsobit, že se vyhýbají blízkým vztahům, neboť se bojí být zraněni, což paradoxně může vést k dalšímu emočnímu zranění.

Fyzické dopady

Zeď kolem srdce není jen abstraktním konceptem, její přítomnost může mít i fyzické projevy. Lidé s tímto energetickým blokem mohou zaznamenat jakousi tíži na hrudi nebo celkovou tělesnou nepohodu.

Studie ukazují, že emoční stres může mít negativní vliv na kardiovaskulární systém, což může zvyšovat riziko srdečních onemocnění. Může tak být ovlivněn i imunitní systém a být zvýšená náchylnost k nemocem.

Spirituální dopady

Na spirituální úrovni může zeď kolem srdce zastínit vnímání hlubšího smyslu života a spojení s vyššími aspekty existence. Lidé mohou mít pocit, že jsou uvězněni v materiálním světě a že jim chybí hlubší smysl nebo účel. Tato bariéra může omezovat prožívání hlubokého duchovního propojení a bránit rozvoji osobní spirituality.

Celkově zeď kolem srdce omezuje tok životní energie a může způsobit, že člověk žije život plný omezení, strachu a nevyřešených emocí.

Je důležité rozpoznat, že i přes její neviditelnou povahu, její vliv na kvalitu života může být velmi reálný. Proces identifikace a uvolnění zdi kolem srdce může vést k významným pozitivním změnám, které mohou otevřít cestu k plnějšímu a smysluplnějšímu životu.

Mechanismy, které vedou k vytvoření zdi kolem srdce

Zeď kolem srdce se vytváří jako energetický obranný mechanismus v reakci na emoční zranění nebo trauma. Tento obranný systém je založen na několika klíčových procesech, které jsou společné pro většinu lidí.

 • Ochrana před bolestí
  Když čelíme emoční bolesti, naše psychika se snaží najít způsoby, jak se před ní ochránit. Vytvoření zdi kolem srdce je jedním z takových mechanismů, který má za úkol zamezit dalšímu zranění.
 • Potlačení emocí
  V určitých situacích nebo kulturách může být vyjadřování emocí považováno za nepřijatelné nebo slabost. To vede k potlačení emocí, které se pak mohou stát součástí zdi kolem srdce.
 • Přežití
  V extrémních situacích, jako je dlouhodobé zneužívání nebo vážné trauma, může být vytvoření zdi kolem srdce způsobem, jak přežít emocionálně a psychicky náročné období.
 • Sebeidentifikace
  Někteří lidé mohou nevědomě přijmout svou zeď kolem srdce jako součást své identity, což ztěžuje její rozpoznání a uvolnění.
 • Vnitřní konflikty
  Konflikty mezi touhou po intimních vztazích a strachem z odmítnutí mohou vést k vytvoření a udržení zdi kolem srdce, jakožto způsobu, jak se vyhnout bolestivým emocím spojeným s těmito konflikty.

Historie a vznik metody Emoční kód

Metoda Emoční kód byla vyvinuta americkým chiropraktikem Dr. Bradley Nelsonem, který svou praxi spojil s holistickými přístupy k léčbě. Po letech práce s pacienty, kteří trpěli různými fyzickými a emocionálními problémy, Dr. Nelson dospěl k přesvědčení, že mnoho z těchto potíží má původ v emocionálních blokacích a nerovnováhách v těle.

V 90. letech 20. století Dr. Nelson začal používat techniky, které později definoval jako Emoční kód, s cílem pomoci svým pacientům uvolnit tyto emocionální blokády. Tento proces spočíval v identifikaci a uvolnění „uvězněných emocí“, které mohou negativně ovlivňovat fyzické zdraví a emocionální pohodu.

Dr. Nelson postupně rozvinul systém, který umožňoval profesionálním praktikům i jednotlivcům pracovat s emocemi na energetické úrovni. S pomocí svalového testování a speciálně vytvořeného systému mapování emocí bylo možné identifikovat a uvolnit tyto uvězněné emoce. Výsledkem bylo často okamžité zlepšení zdravotního stavu a emoční pohody.

V roce 2007 Dr. Nelson publikoval knihu Emoční kód“ (The Emotion Code), ve které shrnul své poznatky a poskytl čtenářům návod, jak tuto metodu aplikovat v praxi. Kniha a metoda rychle získaly popularitu a dnes je praktikována mnoha lidmi po celém světě.

Jak Emoční kód funguje?

Metoda vychází z předpokladu, že vše ve vesmíru, včetně našich těl a emocí, je tvořeno energií. Emoce, které nebyly řádně prožity, zpracovány a uvolněny, mohou zůstat „uvězněné“ v těle.

Tyto uvězněné emoce mohou ovlivňovat nejen emoční pohodu, ale i tělesné funkce a způsobovat bolest, dysfunkce a dokonce i onemocnění. S pomocí svalového testování lze uvězněné emoce identifikovat a následně je uvolnit, což obnovuje energetickou rovnováhu v těle.

Emoční kód dává jednotlivcům nástroje a techniky, jak pracovat na svých emocionálních blokacích a podporovat tak vlastní uzdravení.

Uvolněním uvězněných emocí lze nejen řešit stávající problémy, ale také předcházet vzniku nových zdravotních a emocionálních potíží, protože je tělo a psychika v lepší stavu a tím pádem je odolnější vůči dalším stresorům.

Praktický průvodce metodou Emoční kód

Celý postup práce s Emočním kódem popisuje Dr. Nelson ve své knize Emoční kód a vřele ji doporučuji k přečtení. Kromě postupu jak metodu používat, tam nejdete i velmi zajímavé případy z jeho mnohaleté praxe.

Následující kroky představují základního průvodce, jak metodu Emočního kódu používat:

 • 1
  Příprava
  Před začátkem je důležité naladit se na relaxaci a otevřenost. Tento krok pomáhá vytvořit vhodné prostředí pro práci s podvědomím.
 • 2
  Svalové testování
  Jedná se o klíčovou součást Emočního kódu. Svalové testování je metoda, která umožňuje komunikaci s podvědomím a zjištění, zda jsou v těle přítomné uvězněné emoce, které souvisí s řešeným problémem.
 • 3
  Identifikace uvězněných emocí
  S pomocí svalového testování a tabulky emocí se identifikují specifické emoce, které je potřeba uvolnit.
 • 4
  Uvolnění emocí
  Pro identifikaci uvězněné emoce se používá magnet (nebo jiný nástroj pro posílení záměru) k jejímu uvolnění. Magnet se obvykle vede podél energetických drah (meridiánů) na těle.
 • 5
  Opakování procesu
  Proces identifikace a uvolňování emocí se opakuje, dokud nejsou všechny relevantní uvězněné emoce uvolněny.

Emoční kód a tabulka emocí

Tabulka emocí je nástroj, který byl vytvořen pro usnadnění procesu identifikace uvězněných emocí. Umožňuje tak systémovou práci s metodou Emoční kód.

Tabulka obsahuje seznam emocí rozdělených do dvou sloupců a šesti řad po pěti emocích, což odpovídá 60 různým emocím. Tyto emoce jsou dále spojeny s konkrétními orgány a meridiány.

Detailnímu popisu jednotlivých emocí se věnuji ve svém eBooku zdarma „Emoční kód: Tabulka 60ti klíčových emocí„.

Emoční kód - tabulka emocí
Emoční kód – tabulka emocí (verzi pro tisk si můžete stáhnout ZDE)

Krok za krokem: Proces uvolnění zdi kolem srdce

Zeď kolem srdce je v Emočním kódu pojímána jako hromada emocionálních energií, které byly zachyceny v oblasti srdce a které ovlivňují schopnost jedince plně prožívat emoce a navazovat hluboké mezilidské vztahy. Emoční kód nabízí metodu pro identifikaci těchto emocí a jejich uvolnění, čímž dochází k uvolnění zdi kolem srdce a zlepšení emocionálního zdraví.

Proces uvolnění zdi kolem srdce zahrnuje několik kroků:

 • 1
  Stanovení záměru uvolnit zeď kolem srdce.
 • 2
  Použití svalového testování k určení přítomnosti zdi kolem srdce.
 • 3
  Identifikace specifických uvězněných emocí tvořících zeď kolem srdce pomocí tabulky emocí .
 • 4
  Postupné uvolňování každé identifikované uvězněné emoce pomocí záměru a magnetu.
 • 5
  Ověření úplného odstranění zdi kolem srdce.

Když chcete pracovat s metodou Emoční kód sami

Práce na uvolnění zdi kolem srdce může být prováděna samostatně pomocí instrukcí z knihy Dr. Nelsona Emoční kód nebo pomocí certifikovaného praktika Emočního kódu.

Samostatná práce vyžaduje pochopení metody a schopnost intuitivně pracovat s vlastním tělem, zatímco práce s praktikem může poskytnout hlubší vhled a podporu, které mohou být pro některé lidi přínosnější.

Metoda Emoční kód samozřejmě není jedinou cestou, jak uvolnit uvězněné emoce ze zdi kolem srdce (nebo uvězněné emoce obecně). Tady je několik dalších technik, které podporují samostatné uvolnění zdi kolem srdce:

 • Sebeuvědomění
  Prvním krokem je stát se vědomým svých emocí a toho, jak ovlivňují naše chování a pocity.
 • Meditace a relaxace
  Pravidelná meditace a relaxační techniky mohou pomoci uvolnit napětí a otevřít se emočnímu uzdravení.
 • Uvolnění emocí
  Můžete se naučit, jak používat záměr a vizualizaci k uvolnění uvězněných emocí.
 • Deník
  Zapisování svých pocitů a bilancování může poskytnout užitečný náhled a zpracování emocí.
 • Zdravý životní styl
  Zdravá strava, dostatek spánku a pravidelná fyzická aktivita podporují emoční rovnováhu.
 • Vztahy a komunikace
  Budujte otevřenou a upřímnou komunikaci ve vašich vztazích, což může pomoci předcházet vzniku nových emocionálních blokací.
 • Osobní rozvoj
  Investujte čas do osobního růstu a sebevzdělávání, což může posílit vaši odolnost a schopnost zvládat emoční výzvy.

Samoléčení zdi kolem srdce vyžaduje trpělivost, praxi a otevřenost. Přestože může být tato práce výzvou, mnozí lidé nacházejí v procesu samoléčení silný zdroj osobní síly a transformace.

Profesionální pomoc: práce s praktikem metody Emoční kód

Při hledání praktika Emočního kódu je důležité najít někoho, kdo je dobře vyškolen a má certifikaci od Dr. Nelsona (https://discoverhealing.com/).

Praktiky lze hledat prostřednictvím oficiálních webových stránek metody Emoční kód (https://discoverhealing.com/practitioner-map/) nebo prostřednictvím referencí od lidí, kteří již s praktikem měli zkušenosti. Důležitá je také vzájemná důvěra, která by měly být základem.

Zkušenosti mých klientů s uvolněním zdi kolem srdce

Klienti, kteří prošli procesem uvolnění zdi kolem srdce pomocí Emočního kódu, často sdílejí své transformační příběhy. Po uvolnění zdi kolem srdce mnozí uvádějí, že zažívají větší otevřenost, hlubší spojení s ostatními a lepší schopnost projevovat lásku a přijímat ji od jiných. Často také popisují pocit lehkosti.

Měla jsem tu čest pracovat nejen s desítkami klientů, ale také s několika zvířaty. Většinou se jednalo o domácí mazlíčky lidí, kterým sezení u mě prospívalo a cítili, že by takto rádi podpořili i své čtyřnohé miláčky.

Jako třeba klientka Andrea, která uvolnění zdi kolem srdce u sebe a svého koně popsala takto:

„Po prvním sezení mi Lenka uvolnila zeď kolem srdce a něco se ve mě hodně změnilo, byl to krásný pocit u srdce, který se moc nedá popsat slovy. Mému koni také uvolnila zeď kolem srdce. Je teď více láskyplný a v pohodě.“

Jak Emoční kód může obohatit a transformovat váš každodenní život

Emoční kód je nástroj, který má potenciál transformovat každodenní život jedince tím, že nabízí způsoby, jak se vypořádat s emocionálními blokádami a negativními vzorci.

Práce s Emočním kódem může vést k hlubokým změnám v osobním prožívání a vnímání světa. Když se lidé osvobodí od emocionálního balastu, mohou začít prožívat větší klid, štěstí a harmonii ve svých vztazích, práci i volném čase.

Uvolnění zdi kolem srdce a jiných emocionálních blokací může být silným impulsem pro osobní růst a rozvoj.

Lidé, kteří pracují s Emočním kódem, často hlásí lepší porozumění sobě samým, větší odvahu jít za svými sny a zlepšení schopnosti řešit problémy. Uvolnění emocí může také posílit intuici a vést k hlubšímu duchovnímu uvědomění.

Emoční kód může být použit v mnoha oblastech života včetně kariéry, rodičovství a osobního rozvoje. V pracovním prostředí může pomoci snížit stres a zlepšit komunikaci a vztahy s kolegy. V rodičovství může podpořit schopnost vyjadřovat lásku a pochopení, což vede k lepšímu vztahu s dětmi.

Obecně může Emoční kód pomoci jedincům žít plnější a smysluplnější životy tím, že jim umožní překonat vnitřní překážky a dosáhnout svého plného potenciálu.

Další práce s metodou Emoční kód a uvolňováním zdi kolem srdce

Pro ty, kteří se chtějí naučit pracovat s Emočním kódem, je důležité začít s četbou knihy Dr. Bradleyho Nelsona Emoční kód a postupně se seznamovat s metodami svalového testování a uvolňování emocí. Je doporučeno začít s malými kroky, být trpělivý a osvojit si techniky postupně.

Také je možné se obrátit na certifikovaného praktika.

Emoční kód je cenným nástrojem, který může změnit životy lidí tím, že jim umožní odstranit emocionální blokády a žít plnější a šťastnější životy.

Ať už se rozhodnete pro samostudium nebo hledání pomoci u certifikovaného praktika, Emoční kód nabízí cestu k hlubšímu porozumění a uzdravení emocí, které formují naše zkušenosti a realitu.

Jsem certifikovaný praktik metod Emoční kód, Body Code a Belief Code. Pomáhám lidem osvobodit se od tíhy starých emocí, dosáhnout rovnováhy v těle a změnit nežádoucí podvědomé vzorce tak, aby žili více v lehkosti a radosti. Jsem také zakladatelkou projektu Sebe-vědomá máma. Můj příběh si přečtěte zde. >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů