"Věřím, že můžeme být našim dětem inspirací pro vlastní sebe-vědomý život."

Má vize

Mou vizí je společnost, která funguje v respektu a laskavosti. Věřím, že trvalá společenská změna začíná „od spodu“. Od každého z nás. Věřím, že respektující přístup není jen funkčním způsobem pro výchovu dětí. Cítím, že je univerzálním přístupem pro fungování celé společnosti.

Jsou však zapotřebí jisté základy, na kterých lze stavět – pokud chceme být laskaví a v respektu k okolí, musíme umět být laskaví a v respektu především vůči sobě samým. Pokud chybí tento základní kámen, nebude, i přes velkou snahu, naše laskavost a respekt k okolí autentické a mine se účinkem.

Psychika – integrální součást zdraví

Ráda bych obrátila pozornost na důležitost psychického zdraví. Vnímám, že je tato oblast celkového zdraví (fyzické tělo a psychika tvoří komplexní celek) bohužel velmi podhodnocena, což poslední náročné měsíce ukázaly v plné síle.

Ráda bych poukázala na to, že jsou i jiné cesty, než klasická psychologie či psychiatrie (přičemž tyto oblasti mají v daných případech s jistotou své místo a velký přínos). Je mnoho alternativních směrů, které pracují s psychikou a které mohou člověka na jeho cestě podpořit (kineziologie, kraniosakrální terapie, Body Code a mnoho dalších).

Je ale i mnoho metod a technik, které může každý používat sám bez externí pomoci. Tyto techniky spadají do oblasti tzv. seberozvoje a vnímám, že jsou velmi funkčními prostředky v péči o vlastní duševní zdraví.

Důležitost péče o psychické zdraví

Mým velkým snem a mou vizí je dát dětem do rukou nástroje pro péči o své vlastní duševní zdraví a pohodu. Ideálním způsobem, jak tyto nástroje dítěti předat, je samozřejmě rodina. A proto pomáhám především maminkám, které by toto velmi chtěly, ale je pro ně těžké přijít na to, jak to udělat. Sama jsem si touto cestou prošla.

Bylo by skvělé, kdyby byly informace o důležitosti péče o duševní zdraví i součástí školní výuky. Ne z pozice nátlaku a vnucování. Ale z pozice informace, svobodného rozhodnutí a vlastní zodpovědnosti.

Svobodná volba

Mým cílem je nabídnout informace. Každý člověk má v sobě obrovskou vnitřní moudrost. Věřím, že pokud bude mít k dispozici informace, bude moci udělat svobodnou volbu, která je s ním v největším souladu.

Učaroval mi jeden citát: „Pokud se někdo rozhodl z prostoru svobody, bude respektovat svobodnou volbu někoho jiného. Pokud se někdo ale rozhodl z prostoru nesvobody, nátlaku či strachu, bude pravděpodobně do nesvobody tlačit i někoho jiného.“

Buďme laskaví a v respektu vůči sobě samým - naše děti to pak příjmou jako přirozený způsob života. A naše děti tvoří naši budoucnost.